W 2011 roku energia ze źródeł odnawialnych (OZE) stanowiła 13 proc. całkowitej finalnej konsumpcji energii w Unii Europejskiej. W 2004 roku było to 7,9 proc., zaś w 2010 roku - 12,1 proc. Celem postawionym w strategii Europa 2020 jest osiągnięcie do tego roku 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Cele wyznaczone poszczególnym krajom różnią się w zależności od wyjściowej produkcji, potencjału rozwoju OZE, a także kondycji gospodarczej kraju.

Największy udział OZE w zużywanej energii odnotowano w Szwecji (46,8 proc.), na Łotwie (33,1 proc.), w Finlandii (31,8 proc.) i Austrii (30,9 proc.). Na przeciwnym biegunie znajdują się Malta (0,4 proc.), Luksemburg (2,9 proc.) i Wielka Brytania (3,8 proc.).

Od 2004 udział OZE w finalnej konsumpcji energii wzrósł we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Największy wzrost odnotowała Szwecja (38,3 proc. w 2004, 46,8 proc. w 2011), Dania (14,9 proc., 23,1 proc.) oraz Austria (22,8 proc., 30,9 proc.).

Reklama

W Polsce udział energii z odnawialnych źródeł w jej całkowitej konsumpcji wyniósł w 2011 roku 10,4 proc. Względem 2004 roku oznacza to wzrost o 3,4 pkt. proc. Do 2020 roku ze źródeł odnawialnych powinno pochodzić 15 proc. zużywanej w Polsce energii.

Większa część energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wytwarzana jest z biomasy – stanowi ona około 90 proc. całkowitej energii pozyskiwanej z OZE.

Do kategorii odnawialne źródła energii zaliczana jest energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna, a także pochodząca z biomasy.

ikona lupy />
Biomasa / Bloomberg / Tomohiro Ohsumi