Koleje mają nadzieję na współpracę sektora prywatnego.
Model współpracy z kapitałem prywatnym przy inwestycjach dworcowych będzie kontynuowany – zapowiedział przedstawiciel PKP w trakcie debaty na temat inwestycji komunalnych w przestrzeni miejskiej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
– Wkrótce ogłosimy przetarg na przebudowę Dworca Gdańskiego w Warszawie – zapowiedział Jarosław Bator, dyrektor zarządzający pionu nieruchomości PKP. W stolicy ma być tak jak w Katowicach i Poznaniu. – Chcemy nadal kreować inwestycje z sektorem prywatnym w innych miastach – zapowiedział.
Reklama
Dodał, że Warszawa Gdańska to niejedyny projekt: – Myślimy także o Olsztynie oraz Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu.
Uczestnicy panelu analizowali inwestycje przeprowadzone przez inwestorów prywatnych w przestrzeni publicznej. Chcieli odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, w jaki sposób je realizować, żeby w ostatecznym rozrachunku okazywały się dobre nie tylko dla inwestora, lecz także dla miasta. W tym kontekście na plan pierwszy wysunęła się sprawa galerii handlowych w centrach miast. – To dobrze, że te galerie powstają. Tam, gdzie jest popyt, jest i podaż – stwierdził Bator.
Według niego dworce mogą być przykładem inwestycji podnoszących jakość życia w mieście. Nowe, zmodernizowane obiekty dworcowe wiążą się z poprawą ich funkcjonalności oraz efektywności komunikacyjnej i komercyjnej. Oznaczają także poprawę jakości obsługi pasażera poprzez system informacji dynamicznej, bezpośrednią obsługę klienta czy dostęp do internetu przez WiFi w halach dworcowych.
– Wprowadzamy wspólną przestrzeń publiczną umożliwiającą rozszerzenie typowych funkcji związanych z obsługą podróżnych oraz większy przepływ potencjalnych klientów usług – zadeklarował Jarosław Bator.
Wskazywał, że centra handlowe mogą pełnić znacznie więcej funkcji niż tylko komercyjne. – Zintegrowane centra komunikacyjno-usługowe to nie tylko dworzec i galeria ze sklepami, ale i przestrzeń publiczna, miejsce spotkań i nowe miejsca pracy – argumentował.
Rozwojowi projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, choć akurat nie w przypadku PKP, sprzyja obowiązująca od ponad czterech lat nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Od 2009 r. wystartowało już kilkadziesiąt projektów. Realizowane są głównie w czterech województwach: małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim i mazowieckim, a dotyczą przeważnie infrastruktury sportowej oraz miejskich parkingów.
Obowiązująca ustawa dała również możliwość współpracy partnera prywatnego z publicznym w formie specjalnie powołanej spółki.
Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego sprawdza się w innych krajach. Na przykład we Francji dzięki dobrze działającemu PPP deweloperzy mają duży udział w tworzeniu przestrzeni miejskich, zaś najczęściej występującym modelem współpracy jest koncesja na usługi i roboty publiczne. Liderem w liczbie i wartości transakcji w realizowanych PPP jest Wielka Brytania. W tym modelu jest tam realizowanych ok. 11 proc. inwestycji publicznych.