Zwyczajne walne zgromadzenie Emperii Holding uchwaliło przeznaczenie na dywidendę 13,48 mln zł co oznacza 0,93 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. Pozostała część zysku w kwocie 112,89 mln zł trafi na kapitał rezerwowy.

"Przeznacza się zysk netto spółki w kwocie 13 593 377,58 zł złotych osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku w następujący sposób: kwotę 13 480 485,78 zł na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 0,93 złotych na jedną akcję, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 112 891,80 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwałach walnego.

Jeżeli spółka lub jej spółka zależna do dnia wypłaty dywidendy nabędzie akcje własne spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samych kwotę przeznaczoną na dywidendę, uchwalono także.

"Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje spółki przysługują w dniu 12 czerwca 2013 roku (dzień dywidendy). Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2013 roku" - czytamy dalej.

Emperia Holding jest notowana na GPW od 2002 r. Grupa Handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.