JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła - jako sprzedający- z ArcelorMittal Poland umowę na dostawy węgla koksowego w 2013 roku. Szacunkowa wartość umowy to 1,4 mld zł w całym roku, podała JSW w komunikacie. „Szacowana wartość netto umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi 1,4 mld zł w tym do dnia publikacji niniejszego raportu obrót z umowy wyniósł 612,9 mln zł. Walutą rozliczania umowy jest PLN. Warunki cenowe uzgadniane są kwartalnie"- podała JSW w komunikacie. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Trakcja

Litewska spółka zależna Trakcji - AB Kauno tiltai (jako lider konsorcjum) zawarła umowę ze spółką Akcine bendrove "Lietuvos geležinkeliai" na roboty budowlane o łącznej wartości netto 268,46 mln zł, podała Trakcja w komunikacie. Spółka podała, że na podstawie umowy zostały zlecone roboty budowlane w zakresie rekonstrukcji odcinka kolejowego Marijampole-Šeštokai (od 28+500km do stacji kolejowej w Šeštokai) (Litwa). Termin wykonania robót (włączając okres usunięcia usterek) został określony na nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. włącznie.

PKO BP

Bank PKO BP zawarł dziś z grupą Nordea umowę o przejęciu aktywów finansowych szwedzkiej grupy w Polsce.>>>>  

PKO Bank Polski po transakcji nabycia aktywów Nordei utrzyma zdolność wypłaty dywidendy, poinformowali przedstawiciele banku. "Skala tej transakcji pozwala na jej całościowe sfinansowanie z kapitałów i pozwala na utrzymanie bezpiecznego standingu finansowego. Jednocześnie bank utrzymałby cały czas zdolność wypłaty dywidendy i zakładamy, że PKO BP wypłacałoby dywidendę w każdym roku" - powiedział dyrektor ds. inwestycji i strategii Paweł Borys podczas konferencji prasowej. >>>>   

Pod koniec tego roku PKO Bank Polski złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o utworzenie banku hipotecznego na bazie licencji przejętego Nordea Bank Polska, poinformował dyrektor ds. rozwoju i inwestycji Paweł Borys. >>>>  

Proces integracji PKO BP i Nordei zakończy się na przełomie 2014/2015.>>>>  

PGNiG

Mirosław Szkałuba, wiceprezes PGNiG ds. zakupów, pełniący od ponad miesiąca obowiązki prezesa koncernu, prawdopodobnie pozostanie na stanowisku p.o. prezes do końca kadencji zarządu. >>>>  

Pekao

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 2,202 mld zł zł, tj. 8,39 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2012 r.>>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen zakończył z powodzeniem pierwszy zabieg szczelinowania hydraulicznego na poziomym odcinku otworu poszukiwawczego zlokalizowanego w Syczynie na Lubelszczyźnie, podała spółka w komunikacie. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia testu produkcyjnego, którego wyniki pozwolą m.in. na ocenę wielkości przepływu gazu. >>>>   

Exillon Energy

Exillon Energy podłączyło cztery kolejne odwierty (EWS I - 70, EWS I - 65, EWS I - 66 i EWS I - 201) wykonane na polu naftowym EWS I w Zachodniej Syberii do swoich instalacji produkcyjnych, podała spółka w komunikacie. Kolejne dwa nowe odwierty (EWS I - 64 i EWS I - 90) służą do pompowania wody, podano także. Wydobycie w regionie Exillon WS rozpoczęło się w 2005 r. Obecnie aktywa Exillon WS obejmują siedem pól naftowych.

>>> Zobacz też rekomendacje  

TPSA

Konsorcjum Telekomunikacji Polskiej (TPSA) i jej spółki zależnej Integrated Solutions zawarło z województwem łódzkim umowę na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w komunikacie. Wartość kontraktu wyniosła 29,61 mln zł brutto. "W ramach 1 etapu projektu ŁRST planowane jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet na terenie wojewódzkich placówek medycznych dla realizacji zadań jednostek ochrony zdrowia oraz dla obywateli i przedsiębiorców. Dzięki usytuowaniu węzłów sieci na terenie wojewódzkich placówek medycznych zostanie zapewnione również wsparcie dla realizacji projektu Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM)" - powiedział marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, cytowany w komunikacie.

Ronson

Ronson wprowadzi do sprzedaży do końca bieżącego roku kolejne 7-8 projektów w celu zwiększenia sprzedaży do 500 mieszkań na koniec 2013 roku, poinformował dyrektor sprzedaży spółki Andrzej Gutowski. "Optymistycznie patrzymy na rynek, więc otwieramy nowe etapy, bo chcemy zwiększyć sprzedaż do 500 lokali w tym roku z 380 w 2012" - powiedział Gutowski na spotkaniu z dziennikarzami. Spółka sprzedała dotychczas w tym roku 260 lokali, z czego 236 do końca maja. Jednocześnie w budowie znajduje się obecnie blisko 500 mieszkań, z czego 340 w Warszawie. Ponadto spółka ma obecnie 450 lokali w ofercie (stan na koniec maja), z czego 281 w Warszawie.

Komputronik

Komputronik podjął decyzję o otwarciu kolejnego salonu Komputronik Megastore - w Poznaniu (po Warszawie). Ma to nastąpić jeszcze w tym roku, podała spółka w komunikacie. Obecnie trwają poszukiwania lokalizacji o przynajmniej 1.000. m2 powierzchni ekspozycyjnej i magazynu.

Grupa Inpro

Grupa Kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych brutto) na poziomie 34 umów w maju, podała spółka w komunikacie. Oznacza to wzrost sprzedaży o 127% r/r. Narastająco po pięciu miesiącach br. Grupa Inpro podpisała 155 umów przedwstępnych brutto wobec 164 w analogicznym okresie roku ubiegłego (z czego spółka Inpro - 141 umów). "Spółka Inpro SA zanotowała w maju br. o 173% lepszy wynik w stosunku do maja 2012 roku, podpisując 30 umów przedwstępnych na sprzedaż brutto." - czytamy w komunikacie. W bieżącym roku spółka odnotowuje duże ilości przekazań, narastająco po pięciu miesiącach przekazała klientom 182 lokale wobec 71 rok wcześniej, podano także.

PBG oil and gas, PGNiG

Konsorcjum PBG oil and gas, spółki zależnej PBG, zawarło umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) o łącznej wartości niemal 16,4 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. PBG oil and gas jest liderem konsorcjum, w którym występuje również ControlTec. „Przedmiotem umowy jest należyte i kompleksowe zrealizowanie w terminie do 11 lipca 2014 roku robót budowlano - montażowych Zadania Inwestycyjnego pn. 'Zabudowa dodatkowej sprężarki na PMG Husów w ramach Projektu pn. Rozbudowa PMG Husów'. Za wykonanie przedmiotu umowy konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16 384 717,29 zł netto, powiększone o obowiązującą stawkę VAT" - czytamy w komunikacie.

KOV

Kulczyk Oil Ventures (KOV), w związku z planowanym scaleniem akcji, złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami od dnia 17 czerwca 2013 roku do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym KOV przekaże do wiadomości publicznej, w trybie i na warunkach obowiązujących na Głównym Rynku GPW, informację o zakończeniu procedury scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), podała spółka w komunikacie.>>>>