"Cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa została ustalona w umowie przyrzeczonej na kwotę łączną w wysokości 47.885.034,38 zł na którą składają się cena sprzedaży Zakładu (bez zapasów) wynosząca 44.000.000 zł oraz wartość zapasów Zakładu, która w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej określona została na kwotę 3.885.034,38 zł" - czytamy w informacji.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.