Kulczyk Oil Ventures (KOV) przejęła wszystkie akcje kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy, wynika z treści uchwał WZA spółek, przytaczanych w komunikacie KOV. W wyniku transakcji KOV zmieniła nazwę na Serinus Energy, w której Kulczyk Investments pozostaje wiodącym akcjonariuszem z 48,1 proc. akcji. Spółka przygotowuje się do debiutu na giełdzie w Toronto.

„Po ukraińskim sukcesie, po raz kolejny dowodzimy, że dotrzymujemy obietnic. Powstaje firma o kapitalizacji prawie 1 mld zł, ogromnym potencjale zwiększania rezerw i produkcji zarówno ropy, jak i gazu, notowana na parkietach w Warszawie i w Toronto. Zapewni nam to odpowiednią, światową ekspozycję, a KOV pod nową nazwą Serinus Energy znajdzie się wśród ponad 400 spółek z branży oil&gas notowanych na TSX i pod okiem niemal 200 analityków branżowych" – powiedział przewodniczący rady dyrektorów KOV Dariusz Mioduski, cytowany w komunikacie.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto także decyzję o konsolidacji akcji zwykłych w stosunku 1 nowa akcja 1 nowa akcja Serinus Energy za 10 akcji KOV sprzed transakcji. Kulczyk Investments nabył 14.000.000 akcji Winstar (wymienionych na akcje zwykłe Serinus), natomiast Windstar otrzymał 27.252.496 akcji zwykłych Serinus (po konsolidacji), z czego 10.577.000 akcji zwykłych wydano na rzecz Kulczyk Investments.

Reklama

Niezwłocznie po zakończeniu przejęcia 3.183.268 akcji zwykłych Serinus wyemitowano na rzecz Kulczyk Investments w ramach konwersji niespłaconej pożyczki oraz narosłych odsetek w łącznej kwocie 13.369.726 dolarów, podano także w komunikacie.

KOV podaje, że w wyniku powyższych operacji Serinus posiada obecnie 78.611.437 akcji zwykłych pozostających w obrocie, z czego do Kulczyk Investments należy 37.840.987 akcji zwykłych (48,1 proc.).

Pod koniec kwietnia KOV poinformował o podpisaniu umowy zakupu Winstar Resources, kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej notowanej na giełdzie w Toronto, za 112 mln CAD. Efektem przejęcia Winstar Resources będzie "skokowy wzrost wartości spółki": 50-proc. wzrost produkcji do 4,7 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boe), niemal trzykrotne zwiększenie rezerw 2P - do 20,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe), połączony portfel aktywów - 13 licencji w 5 krajach, we wszystkich status operatora.

Debiut Serinus Energy na giełdzie w Toronto planowany jest na przełom czerwca i lipca (ticker 'SEN'). Spółka będzie równolegle notowana na GPW.

Kulczyk Oil Ventures to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Od 2010 roku akcje KOV są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem KOV jest Kulczyk Investments S.A., posiadająca ok. 50 proc. akcji spółki.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.