"Według ekspertów MG, tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu osiągnęło najniższy poziom w 2013 r. i od lipca będzie stopniowo wzrastać. W lipcu 2013 r. prognozujemy wzrost inflacji na poziomie 0,1% - w ujęciu miesięcznym oraz 0,3% - w ujęciu rocznym" - napisał resort w komentarzu do danych GUS.

>>> Polecamy: Inflacja najniższa w historii. GUS opublikował dane za czerwiec

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2013 r. nie zmieniły się względem maja. W porównaniu z czerwcem 2012 r. były zaś wyższe o 0,2%. Dane te są zgodne z oczekiwaniami analityków resortu.

"Głównym czynnikiem, który miał wpływ na poziom inflacji w czerwcu 2013 r., był utrzymujący się od początku roku wyraźny spadek cen łączności. Dzięki temu wskaźnik inflacji obniżył o 0,4 pkt proc." - czytamy dalej w komentarzu.

Z kolei na wzrost wartości towarów i usług konsumpcyjnych najsilniej oddziaływały ceny napojów alkoholowych i tytoniu - o 0,23 pkt. proc oraz rekreacji - o 0,27 pkt proc., podał też resort.

Ekonomiści bankowi sądzą, że na koniec tego roku inflacja CPI zbliży się, choć raczej nie osiągnie, 1,0% r/r. Obawy o wystąpienie deflacji w ujęciu rocznym są dość rzadkie.