"Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 18 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki OT Logistics S.A., o wartości nominalnej 1,92 zł" - głosi komunikat.

Spółka dokonała wcześniej przydziału 150 tys. akcji serii B (przy 1,4% redukcji zapisów dla inwestorów instytucjonalnych). Cena emisyjna wynosiła 200 zł.

OT Logistics (dawniej Odratrans) świadczy usługi żeglugi śródlądowej, spedycji morskiej oraz kolejowej - realizowane głównie na terenie Polski i Niemiec. Wypracowała w ubr. blisko 500 mln zł przychodów. Jest obecnie właścicielem 95% akcji Portu Handlowego Świnoujście.