"Przedmiotem umowy jest objęcie 384.025 akcji zwykłych, nowej emisji, za cenę 13,02 GBP za jedną akcję, przy czym nabycie 230.416 akcji nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Aquis Exchange zgody brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych na prowadzenie działalności w formie wielostronnej platformy obrotu oraz pod warunkiem otrzymania przez GPW zgody FCA na zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie Aquis Exchange. Cena nabycia wyżej wymienionych 384.025 akcji Aquis Exchange przez GPW wyniesie 5 mln GBP" - czytamy w komunikacie.

GPW podała, że zamierza docelowo (po objęciu 384.025 akcji) kontrolować akcje reprezentujące 30 proc. praw głosu na walnym zgromadzeniu Aquis Exchange oraz dające m.in. prawo do 30 proc. dywidendy w przypadku jej wypłaty przez Aquis Exchange. Nabyte akcje dadzą GPW uprawnienia do powołania dwóch dyrektorów w skład rady dyrektorów Aquis Exchange.

Aquis Exchange jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, powołaną w 2012 r., która zamierza, po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, organizować pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu.

"Nabycie udziałów w Aquis Exchange wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy GPW oraz wzmacniania marki i pozycji Giełdy na międzynarodowych rynkach finansowych" - podkreślono w komunikacie.

Giełda Papierów Wartościowych od 9 listopada 2010 r. jest spółką notowaną na organizowanym przez siebie regulowanym rynku akcji.