4Fun Media odnotowało 3,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,12 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,30 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 15,46 mln zł rok wcześniej. 

Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. prowadzi działalność operacyjną na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, koncentrując się na czterech głównych obszarach aktywności: produkcji i nadawaniu własnych kanałów tematycznych o profilu muzyczno-rozrywkowym (4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO), produkcji programów telewizyjnych i formatów interaktywnych, rozbudowie multimedialnej platformy internetowej