Wskaźnik ten odnotowywał spadki w ujęciu rocznym od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r. (największy spadek - o 22,9 proc. r/r - odnotowano w lutym br.), a następnie odnotowywał kolejne się spadki od maja br.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność w przemyśle rośnie

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 1,7 proc. r/r w okresie styczeń-lipiec br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,2 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 3,8 proc., podano także.

>>> Czytaj też: Dane o sprzedaży detalicznej biją oczekiwania analityków