Fitch Ratings obniżył perspektywę długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) PKP Intercity w walutach obcych do stabilnej z pozytywnej i podtrzymał go na poziomie BBB-, podała agencja w komunikacie. Agencja podtrzymała także rating IDR dla długu w walutach obcych dla PKP S.A. na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zmiana perspektywy ratingi PKP Intercity ta jest konsekwencją wcześniejszego (w ub. tyg.) obniżenia perspektywy ratingu IDR Polski w walutach obcych oraz w walucie krajowej do stabilnej z pozytywnej.

"Fitch ustanowił ratingi PKP IC o trzy oczka poniżej długoterminowych ratingów IDR kraju w walutach obcych i krajowej (A-/stabilna i A/ stabilna) ze względu na silne powiązania spółki z państwem oraz zaangażowanie państwa jako akcjonariusza większościowego w dziuałalności finansową i operacyjną PKP IC" - głosi komunikat.

Skarb Państwa posiada bezpośrednio 65,7% akcji PKP IC, zaś pozostałe walory należą do PKP SA (które jest w całości w rękach państwa). Na koniec 2012 r. 36% zadłużenia PKP IC miało gwarancje państwa, a Fitch spodziewa się, że udział takiego długu przekroczy 50% na koniec 2014 r.