Fitch Ratings obniżył perspektywę długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w walutach obcych oraz w walucie krajowej do stabilnej z pozytywnej i podtrzymał te ratingi na poziomie odpowiednio: A- i A, podała agencja w komunikacie. 

Zmiana ta jest konsekwencją wcześniejszego (w ub. tyg.) obniżenia perspektywy ratingu IDR Polski w walutach obcych oraz w walucie krajowej do stabilnej z pozytywnej. 

"Ratingi BGK są czułe na zmiany ratingów suwerennych Polski. Fitch uważa, że skłonność rządu do silnego wspierania BGK nie zostanie zmieniona w przewidywalnej przyszłości" - głosi komunikat. 

Podtrzymanie ratingów odzwierciedla przekonanie agencji co do "wyjątkowo wysokiego prawdopodobieństwa" uzyskania takiego wsparcia przez bank ze względu na jego rolę w polityce rządu oraz fakt, iż Skarb Państwa jest jego właścicielem, podkreślono w materiale. 

"Ratingi także odzwierciedlają zaangażowanie państwa w stałe zapewnianie odpowiedniej płynności i wskaźników kapitałowych BGK. Stabilna perspektywa długoterminowych ratingów IDR BGK odzwierciedla takąż perspektywę ratingów suwerennych Polski" - czytamy dalej.