Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 931,02 mld zł, tj. wzrosły o 0,7 proc. m/m i o 3,4 proc. ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 531,81 mld zł (+0,5% m/m i +6,7 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 188,15 mld zł (0,0% m/m i +4,8 proc. r/r).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 555,38 mld zł (+0,7 proc. m/m i +3,0 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 277,16 mld zł (+1,1 proc. m/m i +1,1 proc. r/r).