Rekomendacja została wydana przy cenie 9,2 zł, zaś w środę po godzinie 10 za jedną akcję spółki płacono 9,55 zł, po wzroście o 2,14 proc. od poprzedniego zamknięcia.

Raiffeisen prognozuje zysk netto spółki w 2013 r. w wysokości 2 mln zł. W okresie tym przychody ze sprzedaży wyniosą 1,09 mld zł.