Liczy jednak na wykrystalizowanie się w przyszłości wielofunduszowości rynku.

"Zrealizowanie rządowych propozycji zmian w funkcjonowaniu OFE sprawi, że ich popyt będzie bardziej zrównoważony - kupowane będą lepsze instrumenty. Widzę w tym szansę dla rynku, gdyż obecna polityka inwestycyjna tych funduszy była tworzona już 15 lat temu i jest konserwatywna. Nadarza się dobry monument na zróżnicowanie inwestycji" - powiedział Buczek podczas debaty "Propozycje GPW w zakresie polityki lokacyjnej OFE i zmian w trzecim filarze".

"Minusem z kolei jest to, że to drugi rozbiór OFE. Historia lubi się powtarzać, więc kolejna bessa może być pretekstem do trzeciego rozbioru funduszy emerytalnych" - dodał.

>>> Czytaj też: Clapham: Prywatne emerytury - największe kłamstwo rynku

Według jego słów, po wprowadzeniu w życie rządowych zmian powinien być rozdział, w którym państwo zajmuje się częścią dłużną kapitału emerytalnego, a powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) częścią akcyjną.

Reklama

"Widzę szansę dla OFE w wielofunduszowości. Mogłyby zostać wprowadzone zupełnie nowe rodzaje funduszy emerytalnych, oparte o absolutne stopy zwrotu lub nawet bardzo agresywne. Możliwość stosowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczenia portfela odebrałbym jako wręcz kamień milowy dla GPW. Inwestycje zagraniczne - tak, ale stopniowo" - dodał prezes Quercus TFI.

Propozycje GPW dotyczące zmian regulacji w zakresie polityki inwestycyjnej OFE zakładają m.in. uelastycznienie możliwości lokacyjnych OFE poprzez likwidację większości limitów inwestycyjnych lub ich poszerzenie, umożliwienie lokowania aktywów w samorządowe obligacje przychodowe, pożyczki papierów wartościowych, zaciąganie kredytów w celu inwestowanie (z odpowiednimi limitami), umożliwienie stosowania pochodnych instrumentów finansowych w celu zarządzania ryzykiem, zwiększenie limitu inwestycji zagranicznych, umożliwienie lokowania aktywów w Exchange Traded Funds (ETF), umożliwienie inwestowania na NewConnect, private equity i venture capital, startupy, crowndfunding i private market. GPW rekomenduje również otwarty katalog inwestycji, który mógłby być rozszerzany.

>>> Czytaj też: Bielecki: OFE chcą się uwłaszczyć na składkach emerytalnych