Nova KBM

Strata netto słoweńskiego banku Nova KBM zanotowana po trzech kwartałach tego roku wyniosła 43,7 mln euro, podał bank w raporcie. Saldo rezerw i odpisów wyniosło 67,8 mln euro na koniec września. >>>>

Rafako, Mostostal W-wa

Termin ważności oferty Rafako i Mostostalu Warszawa (MOSTALWAR) na kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy z zakresu 800-910 MW w Elektrowni Jaworzno III został przedłużony do 31 grudnia br., podał Tauron. "Tauron Polska Energia powziął wiadomość o przedłużeniu do 31 grudnia 2013 r. włącznie terminu związania ofertą złożoną przez konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa (konsorcjum) w ramach prowadzonego postępowania przetargowego na wybór generalnego realizatora budowy bloku energetycznego o mocy z zakresu 800-910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Konsorcjum przedłożyło także aneks do gwarancji bankowej wadialnej przedłużający okres ważności wadium do 31 grudnia 2013 r. włącznie" – czytamy w komunikacie. Wcześniej Rafako podało, że zaprzestało współpracy z North China Power Engineering (NCPE) oraz China Power Engineering Consulting Group Corporation (CPECC) przy projekcie budowy bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. Powodem były "rozbieżne stanowiska" i "niemożność uzgodnienia" ostatecznej treści umowy podwykonawczej. Termin ten był już przedłużany - z 31 lipca br. - do 30 września, a następnie do 31 października br.

Marvipol

Grupa Marvipol pozyska 60 mln zł z emisji obligacji, która zostanie zaoferowana do objęcia grupie funduszy inwestycyjnych. Środki zostaną wykorzystane do zamiany krótkoterminowego zadłużenia obligacyjnego i kredytowego na długoterminowy dług, poinformował prezes i główny akcjonariusz Marvipol Mariusz Książek. "Grupa Marvipol konsekwentnie realizuje plan zmiany terminowej struktury zadłużenia odsetkowego, równocześnie dokonując konsolidacji wierzycieli Grupy. (…) Grupa, niezależnie od warunków rynkowych, będzie nadal rozwijać się w oparciu o konkurencyjnie oprocentowane finansowanie dłużne, optymalizując stopę zwrotu na kapitale powierzonym Grupie przez akcjonariuszy Marvipol" - powiedział Książek, cytowany w komunikacie. Planowana emisja obligacji zostanie zabezpieczona na niesprzedanych lokalach mieszkalnych i użytkowych z II i III etapu inwestycji Apartamenty Mokotów Park.

Grupa Marvipol prowadzi negocjacje w sprawie leasingu zwrotnego warszawskiego biurowca Prosta Tower, który pozwoli grupie na uwolnienie "kilkudziesięciu milionów złotych" zaangażowanych w projekt biurowca, poinformowała spółka. Środki posłużą w szczególności dofinansowaniu największego projektu deweloperskiego grupy - Central Park Ursynów, a także zasileniu kapitału obrotowego segmentu motoryzacyjnego. "Pozyskane w ten sposób środki, wraz z kapitałem pozyskanym dzięki przeprowadzonej pod koniec września oferty akcji, zostaną wykorzystane dla zintensyfikowania rozwoju dewelopersko-motoryzacyjnej grupy" – czytamy w komunikacie Marvipolu. Według komunikatu, środki posłużą w szczególności dofinansowaniu największego projektu deweloperskiego Grupy - inwestycji Central Park Ursynów, realizowanego przy ul. Kłobuckiej.

Mercator Medical

Akcjonariusze Mercator Medical - Anabaza Ltd., Wiesław Żyznowski i Monika Sitko - zobowiązali się do niezbywania akcji spółki (umowa lock-up) w okresie 12 miesięcy od dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej spółki i nie dłużej niż do 22 października 2015 roku, podała spółka. "Umowy lock-up obowiązują od 22 października br. do dnia, w którym upłynie 12 miesięcy od momentu dokonania przydziału akcji serii E oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, nie dłużej jednak niż do 22 października 2015 roku" - czytamy w komunikacie. Mercator Medical ustalił przedział cenowy na 11,-13,50 zł za jedną akcję.

BRE Bank

BRE Bank odnotował 279,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 280,06 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Rebranding BRE Banku i MultiBanku, w ramach którego nazwy te zostaną zastąpione przez brand mBank, planowany jest na 25 listopada br., poinformowała instytucja.>>>>

BRE Bank spodziewa się, że w całym roku koszty ryzyka sięgną ok. 70 punktów bazowych, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Wygląda na to, że te cele, które sobie stawialiśmy na koniec roku - plus-minus 70 punktów bazowych kosztów ryzyka uda się osiągnąć" – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej. Narastająco, po trzech kwartałach tego roku koszty ryzyka wyniosły 70 pb i były na takim samym poziomie co na koniec września 2012 r. "Ta wielkość kształtuje się lepiej, niż byśmy się spodziewali. W czwartym kwartale nie spodziewałbym się jakiś ekscesów" – zaznaczył prezes. W III kw. koszty ryzyka BRE Banku wyniosły 98 pb. wobec 92 pb w II kw. oraz 17 pb w I kw. 2013.

Wawel

Wawel odnotował 19,48 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2013 r. wobec 16,90 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Plaza Centers

Konsocjum udziałowców Dream Island, w którym Plaza Centers N.V. (PLAZACNTR) ma 43,5% udziału, sfinalizowało sprzedaż tego projektu na rzecz rządu Węgier za ok. 15 mln euro, podała spółka. "Środki zostaną wykorzystane do spłaty części zobowiązań bankowych. W wyniku wcześniejszego odpisu aktywo w księgach Plaza jest obecnie wyceniane po wartości pożyczki, czyli bez regresu. Dlatego nie jest spodziewana strata z tego tytułu" – czytamy w komunikacie. "Dream Island jest w fazie projektowej i nie oferuje nam średnioterminowej okazji do wygenerowania silnych wpływów i wartości dla akcjonariuszy, szczególnie w sytuacji braku dostępnego finansowania inwerstycji o takiej skali. Mimo to wierzymy w długoterminowe fundamenty węgierskiej gospodarki i będziemy kontynuować aktywne zarządzanie naszymi aktywami w tym kraju oraz szukać okazji inwestycyjnych" – powiedział prezydent Plaza Centers Ran Shtarkman, cytowany w komunikacie.

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska (BOS) wyemitował pięcioletnie obligacje serii N1 o wartości 200 mln zł, podała instytucja. "Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 31 października 2013 r. Obligacje są niezabezpieczone, obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej. Obligacje serii N1 mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst" - podał bank w komunikacie. Dniem wykupu obligacji jest 31 października 2018 roku. Cel emisji nie został określony, podano także. Emisja została przyjęta uchwałą zarządu banku w ramach Programu emisji obligacji o maksymalnej wartości do 2 mld zł.

Zobacz też rekomendacje

Grupa PKP

Polskie Koleje Państwowe (PKP) nie planują kolejnych emisji obligacji dla żadnej ze spółek Grupy, poinformował agencję ISBnews prezes Jakub Karnowski. W jego ocenie, podpisana dziś umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaspokaja na razie potrzeby Grupy. >>>>

Mostostal Warszawa

Konsorcjum PBGiE Egbud i Wrobis, spółki zależnej Mostostalu Warszawa (MOSTALWAR), podpisało umowę na rozbudowę obiektu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 58,78 mln zł brutto, a udział Wrobis w konsorcjum wynosi 35%. "Spółka zależna Wrobis S.A. (98,05% udziału w kapitale i głosach) jako partner konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego 'Egbud' - lider (65%) i Wrobis S.A. - partner (35%) zawarła (...) z zamawiającym - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu - umowę na realizację zadania: Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką - SPZOZ we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie Mostostalu. Przedmiotem umowy jest budowa i wyposażenie w sprzęt meblowo-gospodarczy nowego budynku, budowa łączników komunikacyjnych, kontynuacja programu termomodernizcji obiektów szpitala, budowa urądzeń budowlanych i budowli zasilających nowopowstały obiekt i teren zewnętrzny we wszystkie niezbędne i wymagane media, podano również. Termin zakończenia robót strony ustaliły na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Mercator Medical

Cena emisyjna akcji spółki Mercator Medical została ustalona na 13,50 zł, poinformowała spółka w komunikacie. Przedział cenowy wynosił 11,50-13,50 zł za jedną akcję. >>>>

LC Corp

LC Corp dokonał emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami Pekao SA oraz BRE Bank Umowy Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Wartość emisji to 50 mln zł. "Wartość nominalna emisji – 50.000.000 zł (...) Oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych. (...) Data wykupu to 30 października 2018 r." - czytamy w komunikacie. Łączna wartość zobowiązań finansowych spółki na dzień 30.06.2013 roku wyniosła 512,7 mln zł (całkowita wartość zobowiązań: 671 mln zł). "Prognozowana wartość zobowiązań finansowych do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 800 mln zł (całkowita wartość zobowiązań: 900 mln zł)." - czytamy dalej.

PKN Orlen

PKN Orlen, w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę 1 mld złotych, za kilka dni zaproponuje inwestorom indywidualnym kolejną, trzecią w tym roku, serię obligacji detalicznych, podała spółka. "Dotychczasowe emisje koncernu na łączną kwotę 400 mln zł spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony inwestorów – już drugiego dnia wyczerpano całą pulę dostępnych obligacji Serii A, subskrypcja Serii B również zakończyła się przed planowanym terminem. Łącznie na obydwie serie zapisało się ponad 2600 inwestorów - ponad 90% nabywców stanowiły osoby fizyczne" - czytamy w komunikacie. Inwestorzy mają także możliwość obrotu obligacjami serii A i B na rynku Catalyst, podano także.

PKN Orlen zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom (Glencore) na dostawę ropy naftowej do AB Orlen Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 78 mln USD (czyli ok. 238 mln zł), podała spółka. "Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen a Glencore w okresie od 23 kwietnia 2013 roku do 31 października 2013 roku wynosi około 779 mln USD (czyli około 2 474 mln zł. Umową o najwyższej wartości jest umowa z 18 września 2013 roku o wartości około 82 mln USD (czyli około 259 mln zł i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB Orlen Lietuva." – czytamy w komunikacie.

BGŻ

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) i zarząd Rabobank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia obu instytucji, podał BGŻ. >>>>