GPW współpracuje z organizacją od 1992 r., a od 2004 r. jest jej pełnoprawnym członkiem.

FESE zrzesza operatorów rynków regulowanych w Europie (Europejski Obszar Gospodarczy oraz Szwajcaria). Wśród jej zadań jest współpraca z europejskimi instytucjami nadzorującymi rynki papierów wartościowych.

– Jednym z filarów działalności warszawskiej giełdy jest wzmocnienie polskiego rynku kapitałowego poprzez wprowadzenie zachodnioeuropejskich standardów działania i dalszą integrację z pozostałymi europejskimi rynkami – stwierdził Maciejewski.

FESE współpracuje także z nadzorcami z innych krajów, m.in. z SEC. Reprezentuje giełdy organizujące obrót akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi oraz towarami.

Należy do niej 21 członków reprezentujących 30 krajów, a także 2 obserwatorów spoza Europy – giełda moskiewska oraz telawiwska. Na koniec października tego roku członkowie organizacji notowali na swoich rynkach łącznie 8 947 spółek.

>>> Czytaj też: Nowa strategia GPW będzie zakładać umiędzynarodowienie biznesu