"W lipcu 2013 r. sprawozdaniem zostało objętych 9 775 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 3,1 proc.), na które składało się 3 485 obiektów hotelowych i 6 290 pozostałych obiektów. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich stanowiły hotele (2 107), których liczba wzrosła o 4,6 proc. w stosunku do 2012 r. (2 014). Drugą grupą, pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe. Do grupy tej zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe- m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2013 r. było 955 takich obiektów, czyli o 1,9 proc. mniej niż w 2012 r. (973)" - czytamy w komunikacie GUS.

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne, których było 1 823, wobec 1 623 w 2012 r. (wzrost o 12,3 proc.). Kwatery agroturystyczne były mniej liczne, ale przyrost ich liczby był większy - wzrost z 683 w 2012 r. do 800 obiektów w 2013 r. (o 17,1 proc.). Zmniejszyła się liczba ośrodków wczasowych z 1 079 w 2012 r. do 1 047 w 2013 r. (o 3,0 proc.), podano także.

Najwięcej obiektów noclegowych odnotowano w województwie pomorskim (1 437), małopolskim (1 397) i zachodniopomorskim (1 293).

GUS podał, że w lipcu 2013 r. w turystycznych obiektach noclegowych objętych badaniem statystycznym przygotowanych było 679,4 tys. miejsc noclegowych (464,7 tys. miejsc całorocznych), co oznacza to wzrost o zaledwie 0,6 proc. w skali roku.

"W obiektach hotelowych odnotowano 274,3 tys. miejsc, a w pozostałej niehotelowej bazie 405,1 tys. miejsc ogółem. Najwięcej miejsc noclegowych było w hotelach (208,6 tys.) oraz w ośrodkach wczasowych (111,8 tys.)" - podał także Urząd.

Najwięcej miejsc noclegowych całorocznych było w województwach: małopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim – razem 180 tys., czyli 38,7 proc. ich liczby w całej Polsce.