Gwarancji udziela państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Obejmują one kwotę do 3,5 mln zł lub 60 proc. wartości kredytu. 6 mld zł gwarancji pozwoliło bankom na udzielenie kredytów o wartości niemal 10,4 mld zł.

Gwarancja de minimis to rządowy pomysł, którego celem jest przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu w Polsce. Początkowo polegał on na pomocy przedsiębiorcom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zabezpieczenie spłat kredytów przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej. Ogromne zainteresowanie firm sprawiło, że w listopadzie przedstawiciele 22 banków w obecności premiera Donalda Tuska podpisali z BGK umowę rozszerzającą gwarancje de minimis o kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro (dla firm zajmujących się transportem drogowym jest o połowę mniejsza) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat.

– 80 proc. małych i średnich firm w ostatnich trzech latach w ogóle nie korzystało z kredytów, a ponad połowa tych, które zaciągnęły zadłużenie, spłacała w ten sposób kredyty sprzed 2010 roku. Gwarancja de minimis jest udogodnieniem dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nieposiadających zabezpieczenia i w tym sensie umożliwia im pozyskanie środków, na które wcześniej nie mieli szansy. Może też oznaczać dla właścicieli firm większą elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem: nie muszą go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego. – podkreśla Filip Jaskuła, dyrektor Obszaru Małych Firm w BZ WBK.

>>> Kredyty obrotowe z korzystną gwarancją de minimis są przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm, ale nie każde z tych przedsiębiorstw ma szansę na zdobycie tego rodzaju finansowania. Kredyt obrotowy: Gwarancja de minimis tylko dla solidnych kredytobiorców

Z analiz wynika, że dotychczas z gwarancji de minimis najchętniej korzystały firmy handlowe. Przypada na nie ponad 40 proc. umów. Dla handlu finansowanie środków obrotowych jest szczególnie ważne. Jedna piąta klientów banków to firmy budowlane, które znalazły się wśród najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje spowolnienia, z jakim nasza gospodarka zmagała się w latach 2012-2014. Eksperci spodziewają się, że wraz z obejmowaniem gwarancjami kredytów inwestycyjnych wśród beneficjentów pomocy wyraźnie przybędzie firm produkcyjnych.

Bank Zachodni WBK zaoferował klientom produkt dwa miesiące po głównych konkurentach, lecz już we wrześniu pod względem liczby sprzedanych gwarancji ustępował tylko PKO BP. Po listopadzie BZ WBK znalazł się na drugim miejscu w Polsce również pod względem wartości sprzedanych gwarancji. W ciągu półrocza BZ WBK udzielił 6,5 tys. gwarancji de minimis na blisko 1 mld zł. Na przełomie października i listopada w ramach telewizyjnej kampanii marketingowej z udziałem Kevina Spacey bank informował klientów o możliwości korzystania z oferty kredytowej z gwarancją de minimis.

Z gwarancji korzystają nie tylko najmniejsze firmy. Są one dostępne również dla korporacji, których obrót nie przekracza 50 mln euro rocznie i zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników. Maksymalny okres gwarantowania dla kredytów obrotowych wynosi 27 miesięcy a dla inwestycyjnych jest to 99 miesięcy. Trwają rozmowy z Komisją Europejską w sprawie podwyższenia maksymalnej kwoty gwarancji udzielanej przedsiębiorcy. Obecnie maksymalna kwota gwarancji wynosi 60 proc. kwoty kredytu.

Aby otrzymać zabezpieczenie kredytu w ramach portfelowej gwarancji de minimis BGK, wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów banku biorącego udział w programie i do wniosku o udzielenie kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej dołączyć wniosek o udzielenie gwarancji. Z tytułu otrzymanej gwarancji kredytobiorca płaci na rzecz BGK prowizję w wysokości 0,5 proc., która pobierana jest z góry za okresy roczne.

>>> Czytaj też: Które banki udzielają kredytów z gwarancją de minimis?

Gwarancja de minimis jest udogodnieniem dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nieposiadających zabezpieczenia i w tym sensie umożliwia im pozyskanie środków, na które wcześniej nie mieli szansy

Gwarancje de minimis – wyniki sprzedaży w bankach (od kwietnia do listopada)

Bank Wartość gwarancji (tys. zł) Liczba gwarancji (szt.)
PKO BP 1896590 15718
Ban Zachodni WBK 819287 6443
Bank Pekao 756476 3642
ING Bank Śląski 595034 968
Bank BPS* 480429 2161
Alior Bank 319546 924
BRE Bank 214537 521
Raiffeisen Bank Polska 211601 506
SGB Bank* 181647 531
Bank BGŻ 111402 400
Getin Noble Bank 110619 534
Bank Ochrony Środowiska 103577 202
Bank Millennium 35782 49
Bank Handlowy 32029 31
FM Bank PBP 26111 920
Krakowski BS 3660 6
Toyota Bank Polska 2508 19
Źródło: BGK; *razem z bankami spółdzielczymi należącymi do zrzeszenia