Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami złożył do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) roszczenie o wypłatę kar umownych w wysokości ponad 475 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Polimex otrzymał od GDDKiA wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 221,38 mln zł w związku z odstąpieniem od umowy na budowę autostrady A4, odcinka Rzeszów - Jarosław.

Wezwania do zapłaty skierowane do GDDKiA przez Polimex i jego konsorcjantów obejmują karę umowną w wysokości 176,95 mln zł tytułem odstąpienia od umowy dotyczącej projektu i budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn", karę umowną w wysokości 219,59 mln zł tytułem odstąpienia od umowy dotyczącej budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) oraz karę umowną w wysokości 78,81 mln zł tytułem odstąpienia od umowy dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice" – Żywiec.

"Jest to konsekwencją rozwiązania z winy GDDKiA umów na budowę dróg. Umowy te zostały rozwiązane na skutek naruszenia przez Dyrekcję kontraktu oraz niedostarczenia przez nią zabezpieczenia zapłaty" - czytamy w komunikacie

Ponadto spółka poinformowała o otrzymaniu wezwania od GDDKiA do zapłaty kary umownej w wysokości 221,38 mln zł tytułem odstąpienia przez GDDKiA od umowy dotyczącej budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna).

"W ocenie spółki, żądanie GDDKiA zapłaty ww. kwoty jest bezpodstawne, z uwagi na fakt, że stroną która skutecznie odstąpiła od ww. umów było konsorcjum firm, w skład którego wchodziła spółka. Odstąpienie GDDKiA od ww. umów - jako późniejsze względem oświadczenia konsorcjum firm - było bezskuteczne, a tym samym żądanie kary umownej należy uznać za bezpodstawne" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Polimex-Mostostal wpadł w schizofreniczny układ drogowo-energetyczny

Jednocześnie 31 stycznia 2014 r. Polimex-Mostostal S.A. oraz Doprastav a.s. dokonało zwrotu "bezzasadnie wystawionych" przez GDDKiA not księgowych na łączną kwotę 104,26 mln zł dotyczących umowy na budowę drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") – Żywiec, podano również.

14 stycznia br. konsorcja wykonawcze z udziałem Polimexu-Mostostalu wypowiedziały kontrakty podpisane z GDDKiA i zakończyły roboty budowlane na odcinkach autostrad A1 i A4 oraz drogi ekspresowej S69. Jak podkreśla Polimex, odstąpienie od kontraktów spowodowane było nieprzedstawieniem przez GDDKiA w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w łącznej kwocie ponad 2 mld zł, oraz naruszeniem przez GDDKiA istotnych postanowień kontraktów polegających na odrzucaniu uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia za prace.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.

>>> Czytaj też: Inwestycje na polskich drogach: oto projekty gotowe do startu (MAPA)