"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 2,8 proc., co oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy IBnGR, w kolejnych kwartałach bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie - w pierwszym kwartale PKB wzrośnie o 2,6 proc., a w czwartym o 3,0 proc. W roku 2015 prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,5 proc." - czytamy w raporcie IBnGR.

Według prognozy Instytutu, wzrost PKB w II kw. 2014 r. wyniesie 2,7 proc., a w III kw. - 2,9 proc.

"Tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 2,9 proc., co oznacza, że odwróci się trwająca dwa lata tendencja spadkowa. Według prognozy Instytutu, spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 2,5 proc., natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 4,7 proc.. Wzrost inwestycji wynikał będzie przede wszystkim ze zwiększenie nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze przedsiębiorstw. Zaległości inwestycyjne w firmach stają się już bowiem coraz poważniejsze" - czytamy dalej.

Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ nowych środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych, podał też IBnGR.

"W roku 2015 popyt krajowy wzrośnie o 3,3 proc. zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 3,3 proc.), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 5,5 proc.). Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB będzie w latach 2014-2015 znacznie większy niż miało to miejsce w roku 2013" - prognozuje Instytut.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w całym 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 1,6 proc. Jak podkreśla IBnGR, było to najniższe tempo wzrostu gospodarczego od czterech lat. Takie samo roczne tempo wzrostu odnotowano bowiem wcześniej w 2009 roku.

Według oceny Instytutu, PKB w IV kw. 2013 roku wzrósł o 2,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło tym samym poziom najwyższy od pierwszego kwartału 2012 roku, kiedy to wyniosło ono 3,5 proc. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB wyniosło 0,9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Poniżej wybrane prognozy IBnGR na l. 2014-2015

>>> Maleje liczba nowo otwieranych jednoosobowych firm. W ostatnim kwartale ub.r. rejestrowano ich co miesiąc średnio o 4 tys. mniej niż w trzech poprzednich kwartałach. Paradoksalnie taka sytuacja może być spowodowana poprawiającymi się warunkami gospodarczymi. Czytaj więcej