Gospodarki Polski i Ukrainy startowały z niemal tego samego poziomu w 1990 roku. Dziś różnica między nimi jest kosmiczna - wynika z danych Banku Światowego.

Porównując poziom wzrostu gospodarczego Polska i Ukraina były niemal równe w 1990 roku: PKB na głowę mieszkańca w Polsce wynosił wtedy 5967 dolarów międzynarodowych, a w Ukrainie 5859, czyli jedynie ok. 100 mniej. Dolary międzynarodowe to hipotetyczna jednostka walutowa, która ma taką siłę nabywczą jak dolar amerykański w danym czasie. Jest bardzo popularnym narzędziem do wszelkich historycznych porównań gospodarczych.

Na podstawie danych Banku Światowego pokazaliśmy na wykresie, jak zmieniała się wartość PKB per capita w obu krajach na przestrzeni ostatnich 24 lat. Jak się okazuje, polski PKB na mieszkańca jest dziś trzykrotnie wyższy niż w Ukrainie, mimo że startowaliśmy z niemal tego samego poziomu. Po 1990 roku PKB na głowę Polaka spadał zaledwie przez rok i już w 1992 roku wrócił do poziomu sprzed dwóch lat. Jednak Ukrainie powrót do poziomu wyjściowego zajął znacznie dłużej: dopiero w 2006 roku gospodarka doszła do poziomu, w którym była w 1990 roku.

Polska transformacja po 1989 roku jest różnie oceniana - jedni nazywają ją "klasyczną neokolonizacją", inni "największym sukcesem Polski w XX wieku". W przypadku transformacji ukraińskiej po odłączeniu od ZSRR nie ma takich sporów: dziś Ukraina jest na skraju zapaści, a państwem od wielu lat rządzą de facto oligarchowie, czyli bardzo wąska grupa miliarderów i polityków, którzy dorobili się kosztem reszty społeczeństwa.

Poniższy wykres pokazuje historyczne dane PKB per capita według standardu siły nabywczej. To wskaźnik określający wartość PKB przypadającą na jednego mieszkańca danego kraju, skorygowaną pod względem siły nabywczej danej waluty. Uważany jest za najlepszy wskaźnik zamożności społeczeństwa, ponieważ określa to, na ile może sobie średnio pozwolić obywatel państwa biorąc pod uwagę poziom cen w jego własnym kraju.

Poniżej kolejny wykres, który pokazuje dynamikę wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce i Ukrainie. Podczas gdy Polska tylko raz doświadczyła negatywnego wzrostu PKB per capita - jak wspominaliśmy powyżej, w 1991 roku, Ukraina od 1991 do 1998 roku miała ten wskaźnik na minusie. Kolejny spadek nastąpił w 2009 roku, czyli podczas szczytu światowego kryzysu.

W przeciągu ostatnich 150 lat Polska nigdy nie dogoniła takich potęg jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, ale nie raz wyprzedzaliśmy Hiszpanię, Portugalię czy Grecję. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jak rozwijała się polska gospodarka przez ostatnie 150 lat. Polecamy także zestawienie grafik, na których znajdują się najważniejsze fakty na temat zrujnowanej gospodarki Ukrainy (kliknij tutaj, aby przejść do artykułu).