Zysk operacyjny wyniósł 4,42 mln zł wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 269,74 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 233,35 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,62 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1011,18 mln zł w porównaniu z 1153,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2013 r. wyniósł 6,81 mln zł wobec 4,24 mln zł straty rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce.