Zysk operacyjny wyniósł 0,65 mln zł wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,20 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 21,78 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 100,02 mln zł w porównaniu z 96,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2013 r. wyniósł 6,58 mln zł wobec 1,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules SA jest liderem na polskim rynku obsługi sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej. Zapewnia kompleksową i zoptymalizowaną ofertę w zakresie usług dźwigowo-transportowych oraz elementów zaplecza budowy. W 2013 r. przychody spółki wyniosły 100 mln zł.