Najbogatszą gminą w Polsce jest gmina Kleszczów. Według szacunków Ministerstwa Finansów, w 2014 roku jej dochody podatkowe wyniosą ponad 33 tys. zł na jednego mieszkańca. Gmina Kleszczów jest od lat najwyżej w rankingu dochodów podatkowych gmin w Polsce, ponieważ na jej terenie znajduje się Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownia Bełchatów (to stamtąd pochodzi najtańszy prąd w Polsce).

Najwięcej najbogatszych gmin znajduje się w aglomeracjach największych miast Polski: Warszawy, Wrocławia, Poznania. Wśród nich są także te, na których terenie znajdują się duże elektrownie lub kopalnie surowców, np. zagłębie miedziowe na Dolnym Śląsku albo Solina na Podkarpaciu, gdzie znajduje się elektrownia wodna na zalewie o tej samej nazwie. Te regiony pokrywają się także z mapą najwyższych zarobków: tu możesz zobaczyć ranking 20 powiatów, w których zarabia się najwięcej.

Wśród najbiedniejszych gmin dominują gminy wiejskie położone w południowo-wschodniej części kraju, z których najwięcej jest w Małopolsce.

Na poniższej mapie możesz sprawdzić, jakie są szacunkowe dochody podatkowe w twojej gminie w 2014 roku. Zielonym wskaźnikiem zaznaczyliśmy 100 gmin o najwyższych dochodach, czerwonym – 100 o najniższym, a na żółto wszystkie inne.

Mapa dochodów podatkowych gmin w Polsce w 2014 roku


Źródło: GUS na podstawie sprawozdania o dochodach podatkowych gmin za 2012 r. wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Jeśli nie możesz znaleźć swojej gminy na mapie, spróbuj wyszukać ją w poniższej tabelce, wpisując nazwę w pole „Search”. Obok nazwy gminy jest także jej symbol, ponieważ czasem dwie różne gminy mogą nosić tę samą nazwę (np. gdy jedna dotyczy gminy wiejskiej, a druga miejskiej).

Polecamy także: Wysokość średniego wynagrodzenia w Polsce może się różnić nawet o 4 tys. złotych, w zależności od powiatu, który weźmiemy pod uwagę. Tutaj zobaczysz zestawienie wszystkich powiatów w Polsce według średniego wynagrodzenia.