Zysk operacyjny wyniósł 5,73 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,70 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 208,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 8,09 mln zł wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.