Zaproszenie zostało ogłoszone na podstawie upoważnienia udzielonego przez zwyczajne walne zgromadzenie 28 kwietnia 2014 r.

"Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 21.917.808 akcji emitenta. Cena ustalona przez zarząd emitenta w wykonaniu powyższego upoważnienia wynosi 3,65 zł za każdą jedną akcję emitenta.

W kwietniu akcjonariusze zgodzili się na buy-back do 33 333 333 akcji, co stanowi, na dzień udzielenia upoważnienia, 4,56 % kapitału zakładowego. Cena za akcję miała mieścić się w przedziale 2,40-5,00 zł, przy czym spółkę upoważniono do wydatkowania na ten cel do 80,35 mln zł.

Akcjonariusze postanowili także, że skup akcji ma zostać przeprowadzony do 31 maja br.

Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Na Białorusi posiada Idea Bank Białoruś, który rozpoczął swą działalność w 2004 roku i jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków na rynku białoruskim. Koncentruje się na oferowaniu usług finansowych klientom detalicznym oraz kompleksowej obsłudze firm.