"Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto Grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki). Wynik z działalności operacyjnej został pomniejszony w analizowanym okresie 3 miesięcy 2014 roku o ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości -12,5 mln zł. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 10,5 mln zł, wobec dodatniego salda z tytułu różnic kursowych za okres 3 miesięcy 2013 roku w wysokości 3,0 mln zł i było głównie efektem osłabienia się kursu koszyka walut wschodzących wobec euro w okresie od 31 grudnia 2013 do 31 marca 2014 roku (w tym 8% osłabienie się rubla, 18% osłabienie tenge kazachskiego oraz 38% osłabienie hrywny ukraińskiej)" - podano w raporcie kwartalnym.

Koszty odsetek od kredytów oraz leasingu finansowego po pomniejszeniu o uzyskane odsetki z lokat bankowych, wyniosły 1,3 mln zł wobec 1,8 mln zł poniesionych w analogicznym okresie 2013 roku. Podatek dochodowy (część bieżąca oraz odroczona podatku) za okres 3 miesięcy 2014 roku miał dodatni wpływ na wynik netto w wysokości 1,1 mln zł" - czytamy dalej.

Wartość EBITDA za okres 3 miesięcy 2014 roku wyniosła 0,8 mln zł (w tym amortyzacja: 6,2 mln zł) i była o 2,8 mln zł wyższa od wartości dla analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazano również.

Strata operacyjna wyniosła 5,41 mln zł wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,13 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 184,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 11,74 mln zł wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.