Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, największe na świecie zrzeszenie związków zawodowych, opublikowała dokument pt.: "ITUC Global Rights Index", w którym klasyfikuje poszczególne państwa świata pod względem jakości ochrony praw pracowników. Im wyższa ocena, tym pracownicy dysponują słabszą ochroną swoich praw. W raporcie wzięto pod uwagę naruszanie podstawowych praw pracowniczych, takich jak np. prawo do zrzeszania się, prawo do strajku czy prawo do negocjacji zbiorowych prowadzonych pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

Nie jest zaskoczeniem, że liderami ochrony praw pracowników w Europie są kraje skandynawskie oraz stare kraje kontynentalnej Europy Zachodniej, jak Francja, Niemcy, Włochy czy Holandia. Do krajów z najlepszą oceną jeśli chodzi o ochronę praw pracowników, zaliczono także Słowację, Litwę i Estonię.

Polska uzyskała niską - jak na europejski kraj - ocenę 3, co oznacza, że prawa pracowników są u nas regularnie łamane, a istniejące prawo to umożliwia. Taką samą ocenę w Europie otrzymały Rumunia, Bułgaria, ale także Wielka Brytania.

Z grona państw wysokorozwiniętych najgorszą ochronę mają pracownicy w USA. Stany Zjednoczone zajmują pod tym względem pozycję porównywalną z Iranem, Irakiem czy Pakistanem.

Reklama

Wśród europejskich krajów, które otrzymały najniższą ocenę, znalazły się m.in. Ukraina, Białoruś i Grecja. W państwach tych według klasyfikacji Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych prawa pracownika są systematycznie naruszane, a rząd i/lub firmy na dużą skalę prawa te ograniczają. Podobna sytuacja panuje m.in. w Chinach, Indiach, Turcji czy Egipcie.

Najczęściej łamanym prawem pracownika w okresie od kwietnia 2013 do marca 2014 było prawo do udziału w strajku. Złamano je w prawie 90 krajach - wynika z raportu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Do stosunkowo często łamanych praw należały także prawo do wstąpienia do związku zawodowego (łamane w prawie 70 krajach) oraz prawo do nawoływania do strajku (łamane w ponad 60 krajach).

>>> Polecamy: Związki zawodowe kontra Lidl Polska: czy z pracą w Polsce jest coś nie tak?

Metodologia

ITUC rejestrowała w ciągu ostatniego roku (od marca 2013 do marca 2014) przypadki naruszania praw pracowników w 139 krajach świata. W raporcie wzięto pod uwagę naruszanie podstawowych praw pracowniczych, takich jak np. prawo do zrzeszania się, prawo do strajku czy prawo do negocjacji zbiorowych prowadzonych pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Na podstawie odpowiedzi nadesłanych od krajowych zrzeszeń związków zawodowych, ITUC sporządziła oceny poszczególnych krajów w oparciu o pięciopunktową skalę, gdzie:

1 – oznacza, że prawa pracownicze w danym kraju na ogół są przestrzegane, a naruszenia tych praw są stosunkowo rzadkie;
2 - oznacza, że ochrona praw pracowniczych jest już nieco słabsza, a naruszanie praw jest już częstsze niż w przypadku państw z pierwszej grupy;
3 – oznacza, że w danym kraju dochodzi do regularnego naruszania praw pracowniczych, a istniejące prawo umożliwia ich naruszanie. Rząd i/lub firmy działają na rzecz ograniczania praw pracowników;
4 - oznacza, że w danym kraju dochodzi do systematycznego naruszania praw. Rząd i/lub firmy na dużą skalę dążą do tego, aby głos pracowników był coraz mniej słyszalny;
5 – oznacza, że danym kraju ochrona praw pracownika w praktyce nie istniej, choć formalnie państwa te przyjęły odpowiednie prawa. W związku z brakiem efektywnego dostępu do praw, pracownicy w tych krajach są wystawieni na arbitralne decyzje pracodawców;
5,5 – oznacza, że ochrona praw pracowniczych nie istnieje, ponieważ nie istnieje państwo prawa. Kraje z tej kategorii znajdują się często pod wojskową okupacją lub są w stanie konfliktu wewnętrznego.
>>> Czytaj więcej na temat metodologii badania

Autor raportu – Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation - ITUC) - to największe zrzeszenie związków zawodowych na świecie. Organizacja ta powstała w 2006 roku z połączenia dwóch największych światowych zrzeszeń związkowych – Światowej Konfederacji Pracy i Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych. ITUC działa w 155 krajach świata i zrzesza 176 mln pracowników, z czego 40 proc. to kobiety.