Neuca zrefinansowała 100 mln zł limitów kredytowych, wykorzystanych na finansowanie akwizycji ACP Pharma, na zobowiązania długoterminowe, poinformował agencję ISBnews wiceprezes ds. finansowych grupy Grzegorz Dzik.

Grupa prowadzi obecnie due diligence i audyt wyselekcjonowanych podmiotów z branży medycznej i chce do końca 2015 r. wydać 30 mln zł na przejęcia sieci lecznic.

"Transakcję nabycia ACP Pharma przeprowadziliśmy ze środków własnych oraz z posiadanych limitów kredytowych. Dlatego, aby dostosować strukturę finansową do majątku, zamieniliśmy te zobowiązania w kwocie 100 mln zł na kredytu długoterminowe" - powiedział ISBnews Dzik podczas Gali Dyrektor Finansowy Roku, której został laureatem.

Podtrzymał, że Neuca chce kontynuować przejęcia na rynku hurtowej dystrybucji leków. "Jesteśmy największym graczem w Polsce, UOKiK patrzy na rynek z perspektywy lokalnej, a są regiony gdzie nie mamy tak znaczącej pozycji. W efekcie gdyby lokalne firmy były skłonne do zmian właścicielskich będziemy zainteresowani" -wskazał wiceprezes Neuki.

Przypomniał, że rynek jest trudny w obliczu ustawy refundacyjnej i spadku marż, co może być czynnikiem decydującym o chęci do rozmów.

"Są podmioty działające na rynkach lokalnych, gdzie oceniam, że nie będzie występowało ryzyko dotyczące koncentracji " - podkreślił Dzik.

W kwestii ewentualnego zaangażowania za granicą ocenił, że Neuca nie widzi obecnie synergii takiej ekspansji z podstawową działalnością grupy. Podstawową przyczyną jest niejednolite prawo.

"Dopóki nie będzie synergii, nie podejmiemy decyzji o zagranicznej ekspansji. Zauważamy odmienne regulacje prawne każdego z tych rynków jako czynnik ryzyka" - zaznaczył Dzik.

Natomiast w kwestii przejęć w segmencie ochrony zdrowia wiceprezes Neuki poinformował, że trwają procesy due diligence i audyty sieci wyselekcjonowanych lecznic i ośrodków zdrowia do potencjalnego przejęcia.

>>> Neuca kupi dystrybutora leków ACP Pharma za 203 mln zł

"Chcemy wydać na ten cel 30 mln zł w dwa lata i wiemy że jest wiele biznesów w tym segmencie, które są na sprzedaż. Prowadzimy due diligence i audyty. Patrzymy na bazę pacjentów, formę własności, możliwość trwałego generowania i zwiększania przychodów, strukturę bilansu, lokale i koszty ich najmu, a także czy mamy np. szanse pracy z dotychczasowymi lekarzami" - powiedział członek zarządu Neuki.

Według niego, spółkę interesują podmioty każdej wielkości, które wyróżniają się oczekiwanym poziomem rentowności. Poprawa rentowności jest bowiem podstawowym elementem, dla którego Neuca zainteresowała się tym segmentem.

"Rynek POZ nie jest jeszcze skonsolidowany, a wiele spółek na nim działających ma oczekiwany przez nas poziom rentowności. Widzimy także wiele synergii pomiędzy segmentem przychodni, a naszą podstawową działalnością. Ponieważ to dopiero początek procesu trwają, także prace nad wyborem marki dla grupy przejmowanych podmiotów w segmencie przychodni" - podsumował w rozmowie z ISBnews Dzik.

>>>> Neuca oczekuje 40 mln zł rocznie korzyści z nabycia ACP Pharma w 2015-2016

Neuca prognozuje, że w 2014 Grupa osiągnie 90 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, o ponad 10% więcej r/r.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy w rynku hurtu aptecznego wyniósł średnio 26,1% w 2013 r.