Początek tygodnia przynosi nam niewielką korektę takiego trendu, jednak w średnim terminie te instrumenty rynkowe mają duże szanse by nadal zyskiwać. Na takich nastrojach rynkowych korzysta także polski złoty.
W ciągu miesiąca rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich spadła z okolic 3,8% do 3,5%, obligacji węgierskich z okolic 5,15% do 4,4%; tureckich z 9,3% do 8,7%; a rosyjskich z 4,9% do 4,35%. Podobne zyski notują waluty wspomnianych krajów, jak i pozostałych gospodarek krajów wschodzących. Ujemna stopa depozytowa EBC i bardzo niskie rentowności obligacji głównych krajów Strefy Euro powodują, że inwestorzy są zmuszeni do zakupu bardziej ryzykownych aktywów w celu zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji. Pierwsza fala umocnienia złotego, forinta, rubla czy liry jest być może za nami i przyszedł czas na korektę notowań, ale co istotne długoterminowy trend mógł zostać odwrócony i rynki wschodzące mogą wrócić do łask inwestorów. Ten optymizm jest widoczny również na parkietach giełdowych, co pokazują ostatnie dobre sesje na GPW. Na ostatnich wydarzeniach skorzystają również kraje Południa Europy, takie jak Włochy czy Hiszpania, których rynki wyszły właśnie na najwyższe poziomy od 2009 roku. W kolejnych miesiącach taki trend powinien się utrzymywać, a więc warto stawiać na rynki, które do tej pory były uważane za bardziej ryzykowne.
Jeśli chodzi o samego złotego, to wydaje się, że po korekcie jego notowań, nadal można oczekiwać umocnienia. Bardzo prawdopodobne jest kolejne zejście poniżej 3,00 jeśli chodzi o USDPLN, choć w tym przypadku potencjał do umocnienia jest stosunkowo mały i w dłuższej perspektywie możemy wrócić do okolic 3,05. Lepiej wygląda sytuacja jeśli chodzi o EURPLN, ponieważ w tym przypadku możemy znaleźć się w okolicy 4,05. Można powiedzieć, że EBC sprawiło prezent urlopowiczom wyjeżdżającym za granicę i obecną siłę złotego warto wykorzystać do zakupu choć części planowanej kwoty waluty obcej.