Współoferującymi są Dom Maklerski BZ WBK oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Torpol złożył prospekt emisyjny do KNF pod koniec marca. Spółka specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Polimex kontroluje 100% akcji spółki.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.