Akcjonariusze CEZ zdecydowali o przeznaczeniu 21.519,59 mln CZK na dywidendę z zysku za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 40 CZK na akcję, wynika z przyjętych uchwał.

Walne zgromadzenie ustaliło także dzień dywidendy na 3 lipca, a dzień jej wypłaty - na 1 sierpnia.

Wg stanu na 20 czerwca, dywidendą objętych jest 534.114.738 akcji.

CEZ odnotował 35,88 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 41,43 mld CZK zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 26,37 mld CZK wobec 35,34 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

>>> Czytaj też: CEZ ma porozumienie z rządem Albanii, otrzyma odszkodowanie