Torpol

Towarzystwo Finansowe Silesia zakupiło 38% akcji poznańskiej spółki Torpol, która zadebiutowała wczoraj na GPW. TF Silesia traktuje zaangażowanie kapitałowe w Torpol jako szansę na wejście na rynek inwestycji kolejowych, liczy też na wypłaty dywidendy. >>>>

Orco Property Group

Orco Property Group zdecydowała o rozpoczęciu procedury wycofania wszystkich 114,51 mln akcji z notowań na rynku regulowanym na giełdzie w Pradze, podała spółka. >>>>

Rank Progress

Reklama

Drogopol Invest odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży na rzecz Rank Recycling Energy, spółki zależnej Rank Progress, nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę stacji utylizacji odpadów komunalnych oraz składowiska na odpady. Rank Recycling Energy uznaje oświadczenie o odstąpieniu za bezskuteczne, podała spółka. >>>>

PKN Orlen

Orlen nie prowadzi negocjacji w sprawie sprzedaży rafinerii w Możejkach. Polski koncern prowadzi rozmowy z Litwinami i analizuje przyszłość swojej litewskiej spółki. >>>>

Altus TFI

Altus TFI zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w piątek, 11 lipca, podała spółka. >>>>

Gant

Gant Development potwierdził wydanie przez sąd decyzji o zmianie trybu postępowania upadłościowego spółki z układowej na likwidacyjną, podała spółka. >>>>

Kogeneracja

Porozumienie zawarte pomiędzy zarządem Kogeneracji i związkami zawodowymi zakończyło spór zbiorowy w spółce dotyczący wynagrodzeń, podała Kogeneracja. >>>>

CI Games

Premiera gry "Lords of the Fallen" w wersji na konsole i komputery PC została ustalona na 28 października dla Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej oraz na 31 października dla Europy i pozostałych regionów, podała spółka. >>>>

CI Games kończy prace nad "Lords of the Fallen" i rozpoczyna prace nad kolejnymi dwoma dużymi projektami, poinformował prezes spółki Marek Tymiński. Firma oczekuje, że wpływy z "Lords of the Fallen" zapewnią spłatę obligacji i dalszy rozwój. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Uboat-Line

Skonsolidowane przychody Grupy Uboat-Line mają rosnąć nadal w dwucyfrowym tempie, zakłada Plan rozwoju 2014-2017, przyjęty dziś przez zarząd. Uboat-Line ma się rozwijać zarówno organicznie, jak i przez akwizycje, podała spółka. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał z LG Electronics Wrocław umowę na przebudowę zakładu LGE REF w Biskupicach Podgórnych za 31,48 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

Neptis

Spółka Neptis zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 10 lipca. Będzie 439. spółką notowaną na NewConnect oraz 13. debiutem na tym rynku w 2014 roku, podała giełda. >>>>