"Najważniejsze parametry emisji przedstawiają się następująco: emitowane obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane. Obligacje zostaną zabezpieczone po dniu emisji hipoteką na jednej z działek należących do emitenta oraz zastawem na zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych oraz Spalarnię odpadów niebezpiecznych w Karsach w woj. świętokrzyskim" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę, podano także.

"Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot w terminie do 31.12.2014, z zastrzeżeniem uprzedniej rejestracji obligacji w KDPW S.A. Wykup obligacji według wartości nominalnej obligacji nastąpi w dniu 31 sierpnia 2016 roku. O przeprowadzonej emisji spółka poinformuje odrębnym raportem" - konkluduje Mo-Bruk.

W czerwcu Mo-Bruk otrzymał decyzję BOŚ Banku akceptującą warunki finansowe kredytu na kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na wykup obligacji serii A, podała spółka. Zarząd firmy podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do podpisania umowy kredytowej.

Spółka podała w czerwcu, że wykup obligacji serii A - wyemitowanych przed niespełna trzema laty w kwocie 50 mln zł - planuje sfinansować z przyznanego kredytu bankowego z BOŚ Banku oraz środków finansowych pozyskanych z prywatnej emisji obligacji serii B w kwocie do 20 mln zł.

Reklama

Środki z obligacji serii A, których termin wykupu przypada na 12 sierpnia 2014 roku, przeznaczone zostały na nowe inwestycje.

Mo-Bruk w kwietniu 2012 roku przeniosła się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jej głównym biznesem jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.

>>> Czytaj też: BOŚ akceptuje warunki 30 mln zł kredytu dla Mo-Bruk na refinansowanie obligacji