W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 0,8 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 4,0 proc., podano także w komunikacie.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3,5 proc. rok do roku w okresie styczeń-czerwiec br., podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 0,4 proc. rok do roku w czerwcu 2014 r., podał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,2 proc.

W maju br. nowe zamówienia wzrosły o 8,6 proc. rok do roku po wzroście o 21,1 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu o 5,9 proc. rok o roku w marcu oraz o 12,5 proc. w ujęciu rocznym lutym i o 6,5 proc. rok do roku w styczniu. W grudniu ub.r. odnotowano spadek o 3,0 proc. w ujęciu rocznym po spadku o 2,7 proc. rok do roku w listopadzie (i wobec wzrostu o 3,2 proc. r/r w październiku i o 9,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu).

Reklama

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Penetracja na rynku telefonii komórkowej

Penetracja na rynku telefonii komórkowej w Polsce wzrosła do 147,7 proc. na koniec czerwca br. z 147,4 proc. kwartał wcześniej (i wobec 144,1 proc. przed rokiem), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na koniec 2013 r. wynosiła 146,8 proc.

- W końcu czerwca br. liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii ruchomej (komórkowej) ukształtowała się na poziomie 56,9 mln (w tym ok. 53 proc. to użytkownicy) i była o 2,5 proc. większa niż przed rokiem oraz o 0,6 proc. wyższa niż w końcu grudnia ub. roku. Na 100 mieszkańców przypadało 147,7 abonentów i użytkowników (wobec 146,8 w końcu grudnia ub. roku oraz 144,1 przed rokiem) - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w II kwartale 2014 r.".

W sieci publicznej telefonii przewodowej utrzymał się zapoczątkowany w 2005 r. spadek liczby telefonicznych łączy głównych, która w końcu I półrocza br. wyniosła ok. 5,6 mln i była o ok. 2 proc. mniejsza niż w grudniu ub. roku, podał także GUS.

- Wskaźnik gęstości abonenckiej, mierzony liczbą łączy głównych na 100 mieszkańców, w końcu I półrocza br. wyniósł 14,6 (w końcu ub. roku - 15,7) - czytamy dalej.

Urząd poinformował także, że w II kw. br. sprzedaż usług łączności ogółem (w cenach stałych, obejmująca wpływy za usługi pocztowe oraz za usługi telekomunikacyjne) była o 0,7 proc. wyższa niż przed rokiem. W większym stopniu wzrosła sprzedaż usług pocztowych i kurierskich niż telekomunikacyjnych (3,2 proc. wobec 0,2 proc.).

>>> Czytaj też: Stopa bezrobocia w czerwcu spadła o 0,5 proc. do 12,0 proc.