JWW Invest zadebiutuje na alternatywnym rynku giełdowym NewConnect w środę, 6 sierpnia, podała GPW. Będzie to 438. spółka notowana na NewConnect oraz 16. debiut na tym rynku w 2014 roku.

Do obrotu na NC zostanie wprowadzonych 3.000.000 akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł oraz 150.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. Z nowej emisji spółka pozyskała 150 tys. zł, a wartość wprowadzanych instrumentów wynosi 3,15 mln zł.

JWW Invest S.A. działa na rynku usług montażowych w energetyce. Roboty prowadzi na rynku polskim i europejskim. Obszarem działania spółki. jest energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka (rafinerie, koksownie, huty, kopalnie węgla kamiennego).