Strata operacyjna wyniosła 71,96 mln euro wobec 69,25 mln euro straty rok wcześniej.

Przychody z wynajmu sięgnęły 5,81 mln euro w II kw. 2014 r. wobec 6,16 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2014 r. spółka miała 98,50 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 81,04 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach z wynajmu w wysokości 11,69 mln euro w porównaniu z 12,01 mln euro rok wcześniej.

Spółka tłumaczy, że strata wynika z niepieniężnych odpisów wartości m.in. nieruchomości handlowych w łącznej wysokości 70 mln euro, kosztów finansowych netto w wysokości 27 mln euro oraz kosztów restrukturyzacji sięgających 2,5 mln euro.

Obecna pozycja gotówkowa wynosi ok. 34 mln euro.

Obecnie Plaza posiada 29 aktywów w 9 krajach, w tym 20 - na różnych etapach budowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i w Indiach (w Polsce posiada 4 aktywa).

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio zależną od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, notowanej w Tel Awiwie i na Nasdaq. Plaza Centers jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.