"Obligacje zostaną zaoferowane z kuponem pomiędzy 0,75% a 1,50% rocznie. Pierwotna cena wymiany obligacji zostanie wyznaczona z dyskontem w wysokości 15-25% wobec ceny referencyjnej akcji. Kupon i dyskonto zostaną ustalone po przyspieszonej budowie księgi popytu, która oczekiwana jest dzisiaj, 4 września" - czytamy w komunikacie.

Termin zapadalności obligacji to 11 września 2019 r. Będą one emitowane i wykupowane po cenie nominalnej. Obligatariusze będą mogli przedstawić te papiery do wykupienia 11 września 2017 r., podano także.

Immofinanz chce wprowadzić obligacje zamienne do obrotu na giełdzie w Wiedniu.

"Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone do spłaty istniejącego finansowania, na obecne i przyszłe portfolio inwestycji, oportunistyczne okazje wzrostu i/ lub ogólne potrzeby korporacyjne" - czytamy dalej w komunikacie.

Immofinanz posiada 49% akcji Buwog AG (ok. 48,81 mln) po wydzieleniu spółki w kwietniu br. Immofinanz podtrzymał też plan zbycia pozostałego posiadanego pakietu w średnim terminie.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 7 maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

Immofinanz uplasował całą ofertę obligacji zamiennych na akcje

Immofinanz AG wycenił obligacje zamienne na akcje Buwog AG o wartości 375 mln euro po przeprowadzonej dziś przyspieszonej budowie księgi popytu, podała spółka. Oznacza to, że Immofinanz uplasuje obligacje o zakładanej wartości.

"Obligacje zamienne uwolnią dla alternatywnych celów znaczną część płynności zamrożonej w posiadanych przez nas akcjach Buwog. Jednakże zachowamy pełną elastyczność co do przyszłego wykorzystania tych akcji i dywidend planowanych przez Buwog do dnia zamiany. Korzystne warunki emisji pozwolą znacząco zredukować nasze koszty finansowe" - skomentował prezes Immofinanz Eduard Zehetner, cytowany w komunikacie.

Buwog zadebiutował na GPW w kwietniu 2014 r. Jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma, mająca swoją siedzibę w Wiedniu, kontroluje portfel ponad 53 tysięcy mieszkań. Grupa posiada portfel ponad 53 tysięcy wysokiej jakości mieszkań (około połowa przypadka na każdy z rynków) a jako deweloper był odpowiedzialny za budowę ponad 35 tysięcy mieszkań.

>>> Czytaj też: Buwog chce kupować od 2 do 4 tys. mieszkań w Niemczech rocznie