Oferty w przetargu złożyło łącznie siedmiu wykonawców. Najdroższa okazała się oferta konsorcjum giełdowego Mirbudu i Erbedim za 477,2 mln zł.

Budżet zamawiającego został ustalony na 454,36 mln zł brutto.

Inwestycja polegać będzie na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S-51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Planowany termin podpisania umowy to IV kwartał 2014 r.

>>> Czytaj też: Konsorcja Budimeksu i Strabagu oraz Mota-Engil wybrane do dokończenia A1