Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Getin Holding

Getin Holding wraz ze spółką zależną - Getin International - podpisał przedwstępna umowę sprzedaży 95,5% akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Białoruskiego Banku Małego Biznesu, poinformował holding. Cena sprzedaży 287.689 akcji banku wyniesie 20,86 euro za akcję, tj. 6,0 mln euro.>>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 29,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję, podała giełda. Jednocześnie GPW ogłosiła, że planuje rekomendowanie wypłat dywidend na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.>>>>

Giełda Papierów Wartościowych może wypłacać nawet do 100% zysku w formie dywidendy, jeśli nie będzie potrzebowała środków na inwestycje, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski. >>>>

Alumetal

Alumetal odnotował 14,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 12,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data

Akcjonariusze ABC Data zdecydują o programie emisji obligacji do 100 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 listopada. >>>>

mBank

mBank odnotował 315,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 288,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

mBank podtrzymuje plan wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 50% zysku za ten rok, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank podtrzymuje, że w tym roku jego skonsolidowany zysk netto może sięgnąć ok. 1,3 mld zł, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.>>>>

mBank ocenia, że plan emisji listów zastawnych mBanku Hipotecznego na kwotę 1 mld zł w tym roku jest niezagrożony. W przyszłym roku wartość emisji listów zastawnych nie powinna być niższa niż tegoroczna. Bank liczy na większe zainteresowanie tymi papierami ze strony inwestorów zagranicznych, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

Robyg

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej niezabezpieczone obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 60 mln zł, podała spółka. >>>>

Grupa Lotos

Grupa Lotos oraz konsorcjum banków Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Societe Generale, Bank Handlowy i BZ WBK przedłużyli do 20 grudnia 2015 r. umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy Lotos, podała spółka. >>>>

Spółka Lotos Petrobaltic podpisała umowę na przebudowę platformy "Petrobaltic" z wiertniczej na eksploatacyjną z konsorcjum polskich stoczni w składzie Stocznia Remontowa Nauta, Energomontaż-Północ Gdynia i Stocznia Crist, podało Ministerstwo Skarbu Państwa. Według informacji Pomorskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej, na terenie której działają stocznie, wartość kontraktu to 110 mln zł. Przebudowa platformy jest istotną częścią projektu zagospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim. >>>>

Polimex-Mostostal

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowił o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Polimeksu Mostostalu wszczętego na wniosek wierzyciela Lafarge Cement, podała spółka. >>>>

Bloober Team

Bloober Team oczekuje w przyszłym roku skokowego wzrostu przychodów dzięki zrewidowanej strategii i premierom trzech gier, poinformował agencję ISBnews prezes Piotr Babieno. >>>>

PHN

Dalmor - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - zawarła z mLocum umowę joint venture w sprawie realizacji inwestycji Molo Rybackie w Gdyni, podał PHN. Umowa ma na celu określenie warunków współpracy i roli partnerów w realizacji inwestycji. >>>>

Grupa Żywiec

Rada nadzorcza Grupy Żywiec zaakceptowała decyzję zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014 w kwocie 5 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>

Tauron

W procesie budowy księgi popytu na obligacje Tauron Polska Energia o wartości popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczył 2 mld zł wobec oferty sięgającej 1,75 mld zł. Dzięki temu spółce udało się osiągnąć "bardzo atrakcyjną marżę", poinformował wiceprezes spółki Krzysztof Zawadzki. >>>>

Mostostal Warszawa

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich (COS) wybrał Mostostal Warszawa na generalnego wykonawcę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakopanem. Wartość kontraktu to 21,56 mln zł brutto, podała spółka. "Obiekt o powierzchni całkowitej prawie 10,3 tys. m2 powstanie przy Ośrodku Przygotowań Olimpijskich przy ul. Bronisława Czecha 1. Prace, na podstawie projektu Locum M. Paszyn, potrwają do końca czerwca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Emperia Holding

Po analizie sytuacji na rynku handlu detalicznego i niesatysfakcjonujących wycen spółek detalicznych na rynkach kapitałowych, zarząd Emperii Holding podjął decyzję o zawieszeniu prac nad przygotowaniem podziału spółki. W związku z powyższym termin zakończenia procedury podziału ulega przesunięciu, poinformowała Emperia w komunikacie. >>>>

Akcjonariusze Emperia Holding zdecydują o umorzeniu 2.031.547 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,0 zł i obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 2.031.547,00 zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 26 listopada. >>>>

Seco/Warwick

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeprowadzeniu skupu do 1,5 mln akcji własnych, stanowiących 13,97% kapitału po cenie od 10 zł do 27,50 zł. Według uchwały, spółka utworzy na ten kapitał rezerwowy w kwocie 41,75 mln zł, podało Seco/Warwick. >>>>

Alior

Alior Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii F o wartości 321,7 mln zł do kalkulacji kapitału Tier II, poinformował bank w komunikacie. >>>>

Unibep

Unibep podpisał z Qualia umowę na realizację inwestycji Apartamenty Royal Park w Warszawie, obejmującej 253 mieszkania, za ok. 67,3 mln zł netto, podała spółka. "Unibep (...) podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego po nazwą Apartamenty Royal Park przy ul. K. Kieślowskiego w Warszawie. Zamawiającym jest Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie" - głosi komunikat.