W Europie najmniej skomplikowane systemy podatkowe mają San Marino, Luksemburg. W San Marino formalności związane z rozliczeniem podatków zajmują przedsiębiorcy tylko 52 godziny rocznie. Niewiele więcej (bo 55 godzin) fiskus zabiera właścicielom firm w Luksemburgu.

Wśród 32. badanych krajów Europy bardziej od Polski skomplikowany, przez co bardziej czasochłonny, system podatkowy mają tylko Czechy i Bułgaria.

W Polsce przedsiębiorca dokonuje przeciętnie 18 rocznych płatności podatku, co zajmuje mu w ciągu roku 286 godzin. W Czechach na podatkowe formalności firma musi poświęcić 413 godz. a w Bułgarii 454 godz.

Czas potrzebny firmom na rozliczenie podatków (w godzinach)

Infografika