Zysk operacyjny wyniósł 55,08 mln zł wobec 6,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 741,33 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 724,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 64,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2107,32 mln zł w porównaniu z 2106,30 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 21,59 mln zł wobec 14,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.