Zysk operacyjny wyniósł 3,73 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,65 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 90,67 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2014 r. spółka miała 6,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 302,77 mln zł w porównaniu z 276,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 9,25 mln zł wobec 37,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.