Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,5 proc. w październiku wobec 11,5 proc. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 11,9 proc. w październiku 2013 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Dane te są zgodne z oczekiwaniami analityków.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten również nie zmienił się i wyniósł w październiku 10 proc. W tym samym okresie poprzedniego roku wynosił 10,7 proc.

Według Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,3 proc. w październiku wobec 8,5 proc. w poprzednim miesiącu. W październiku 2013 r. wskaźnik ten sięgał 10,1 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.450 tys. w październiku wobec 1.471 tys. w poprzednim miesiącu.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia w Polsce, mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października 11,3 proc.

>>> Polecamy: Rekord ćwierćwiecza. Od upadku PRL nie było tak wysokiego zatrudnienia

W porównaniu z poprzednim rokiem bezrobocie najmocniej spadło na Węgrzech (z 10 proc. do 7,3 proc.), w Portugalii (z 15,6 proc. do 13,4 proc.) oraz w Hiszpanii (z 26 proc. do 24 proc.). Stopa bezrobocia wzrosła najbardziej we Włoszech (z 12,3 proc. do 13,2 proc.) oraz w Finlandii (z 8,3 proc. do 8,9 proc.).

Stopa bezrobocia wśród młodych mieszkańców Unii Europejskiej wyniosła w październiku 21,6 proc. W strefie euro wskaźnik ten wyniósł 23,5 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 23,3 proc. w UE i 24 proc. w strefie euro. Najniższy wskaźnik bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia odnotowano w Niemczech (7,7 proc.), Holandii (9,7 proc.) o w Austrii (10 proc.). Najgorsza sytuacja dla młodych na rynku pracy panuje wciąż w Hiszpanii (stopa bezrobocia sięga tu 53,8 proc.), w Grecji (49,3 proc.) oraz we Włoszech (43,3 proc.) i w Chorwacji (41,5 proc.). W Polsce bezrobocie wśród młodych wynosi według Eurostatu 23,4 proc.