"Strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały w następujących spółkach, prowadzących działalność hotelową w ramach sieci Accor:

-Węgry: Accor Pannonia Hotels Zrt. (99,92% udziałów), obejmuje także hotele sieci Accor w Macedonii, Słowacji i Bułgarii;

-Czechy: Katerinska Hotel s.r.o. (100% udziałów);

-Rumunia: Accor Hotels Romania S.R.L. (100% udziałów);

-Polska: Hotel Muranowska sp. z o.o. (100% udziałów, z wyłączeniem udziałów podlegających umorzeniu) oraz Hotek Polska sp. z o.o. (100% udziałów)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Łączna cena, jaką Orbis zobowiązał się zapłacić za powyżej wskazane udziały w Spółkach wynosi 142.262.000 euro, podano także.

"Warunkiem zawarcia umów przyrzeczonych jest uzyskanie przez Orbis kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zapłaty ceny nabycia lub zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zapłaty ceny nabycia w inny sposób. Strony zobowiązały się zawrzeć umowy przyrzeczone w dniu 7 stycznia 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku spełnienia powyżej wskazanego warunku, Orbisowi przysługuje prawo do przedłużenia terminu zawarcia umów przyrzeczonych o czas nie dłuższy niż 2 miesiące" - czytamy dalej.

Jednym z załączników do umowy jest uzgodniony z Accor projekt generalnej umowy licencyjnej (Master License Agreement), na podstawie której Orbis uzyska prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami należącymi do Accor do 2035 roku, w następujących krajach: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, przy czym przez okres 10 lat, powyżej wskazane uprawnienia zostaną przyznane Orbisowi na wyłączność.

"Zarząd Orbisu informuje, iż w wyniku zawarcia opisanych powyżej umów przyrzeczonych oraz generalnej umowy licencyjnej, Orbis jako wyłączny licencjodawca w regionie Europy Środkowej, przejmie od Accor łącznie 46 hoteli, w tym 38 istniejących oraz 8 planowanych. Portfel 46 hoteli zawiera: 11 hoteli własnych (1.974 pokoje), 17 hoteli w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 hoteli działających na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) i 7 hoteli włączonych do sieci w ramach umowy franczyzy (821 pokoi). Wszystkie hotele działają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget" - podsumowano.

Obecnie w strukturze grupy Orbis funkcjonuje 68 hoteli (w tym 52 własne, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 franczyzowych), które zlokalizowane są w 32 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce, na Litwie oraz na Łotwie.

Hotele Grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów.