Mateusz Magierowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że wiele osób po studiach humanistycznych do 30. roku życia pracuje na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji. To jest blisko 70 procent mężczyzn i około 60 procent kobiet. Problem mają głównie absolwenci kierunków humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. W lepszej sytuacji są ci, którzy skończyli kierunki inżynierskie, przyrodnicze i ścisłe.

Wbrew często powtarzanym opiniom, młodzi ludzie nie są roszczeniowi. Dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami, a pierwszymi zarobkami- jak wyjaśnia rozmówca IAR- była niewielka i wyniosła średnio około 100 złotych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński przedstawiły Bilans Kapitału Społecznego w minionym tygodniu (28 kwietnia). Poza sytuacją wśród młodzieży raporty pokazują rynek pracy widziany oczami przedsiębiorcy, aktywność zawodową i kształcenie po szkole.