Konsensus rynkowy wynosił 51,9 pkt i był zgodny ze wstępnym szacunkiem. 

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego przemysłu spadł do 52,1 pkt w kwietniu z 52,8 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując ostateczne wyniki. Konsensus rynkowy wynosił 51,9 pkt i był zgodny ze wstępnymi szacunkami.

Indeks PMI we Francji w przemyśle w IV wyniósł 48,0 pkt. Wstępnie szacowano 48,4 pkt.

PMI w Turcji wzrósł w kwietniu do 48,5 pkt. z 48,0 pkt. w marcu. To drugi najniższy odczyt od kwietnia 2008 r. Autorzy badania sygnalizują dalszy ostry spadek produkcji i nowych zamówień.

"PMI pozostaje poniżej 50 pkt., ale rośnie w stosunku do marca dzięki wzrostowi zatrudnienia" - napisano w raporcie HSBC. "Presja ze strony waluty wyniosła inflację kosztów na 13-miesięczne maksimum" - dodano.

PMI w czeskim przemyśle przetwórczym spadł do 54,7 pkt. z 56,1 pkt. w marcu. Obniżyły się składniki produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia, lecz nadal wskazują one na wzrosty. "To był najsłabszy wzrost produkcji i nowych zamówień w tym roku" - zaznaczono w nocie HSBC.

Wskaźnik PMI dla węgierskiego przemysłu spadł do 51,0 pkt. z 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu po rewizji z 55,6. To 21 odczyt z rzędu powyżej 50 pkt.

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 54,0 pkt. z 54,8 pkt. odnotowanych miesiąc wcześniej.

Publikacja PMI dla rosyjskiego przemysłu planowana jest na wtorek.

Poniżej zestawienie odczytów PMI w regionie z ostatnich miesięcy.

X XI XII I II III IV
CZECHY 54,4 55,6 53,3 56,1 55,6 56,1 54,7
TURCJA 51,5 52,2 51,4 49,8 49,6 48,0 48,5
ROSJA 50,3 51,7 48,9 47,6 49,7 48,1
WĘGRY 55,0 55,1 50,9 54,3 55,0 55,6 51,0
POLSKA 51,2 53,2 52,8 55,2 55,1 54,8 54,0

PMI to wskaźnik opracowany dla określenia ogólnego obrazu sytuacji w sektorze produkcyjnym. Wskaźnik równy 50,0 oznacza brak zmian w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wielkości powyżej 50,0 oznaczają poprawę, a poniżej 50,0 - pogorszenie.

PMI dla Czech, Turcji, Rosji i Polski przygotowuje firma Markit we współpracy z bankiem HSBC. PMI dla Węgier przygotowuje Węgierskie Stowarzyszenie Zarządzania Logistyką, Zakupami i Zapasami (MLBKT).