Jak poinformowano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, plany dla korytarzy sieci bazowej TEN-T określają przebieg oraz zawierają charakterystykę tych korytarzy z uwzględnieniem pożądanych parametrów dla infrastruktury transportowej.

Wraz z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej (2014-2020) wprowadzony został system wdrażania transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jego głównym celem jest stworzenie w perspektywie średniookresowej spójnego i zintegrowanego systemu transportowego UE.

Jak poinformowało CIR, w ramach sieci TEN-T utworzono 9 korytarzy sieci bazowej, które stanowią instrument jej wdrażania. "Powinny one przyczynić się do rozwoju połączeń transgranicznych oraz poprawić wydajność i zrównoważony charakter systemu transportowego" - podkreślono w komunikacie.

Przez Polskę przebiegają dwa korytarze sieci bazowej TEN-T. Jest to: korytarz Bałtyk–Adriatyk, łączący polskie porty morskie, przez Czechy, Słowację, Austrię - z włoskimi portami adriatyckimi oraz korytarz Morze Północne Bałtyk łączący Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę - z portami morskimi w Belgii, Holandii i Niemczech.

"Plany pracy dla korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę opracowywane są przez koordynatorów europejskich i będą musiały być zaakceptowane przez nasz kraj" - podkreśliło CIR. Zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej plany te będą cyklicznie aktualizowane.

>>> Czytaj też: Oto główne szlaki komunikacyjne UE. Bruksela chce je zbudować do 2050 roku